Klinvest d.o.o.  
 
Novosti
02.03.2007
Nova spletna stran

Kontaktni podatki
Klinvest d.o.o.
Jelenčeva ulica 1
4000 Kranj

Tel: 05 902 38 43
E-pošta:

Projektiranje

Podjetje KLinvest d.o.o. je registrirano in opravilno sposobno za projektiranje vseh vrst objektov visoke ali nizke gradnje. V podjetju KLinvest vam po vaših željah izdelamo projekt za vašo bodočo investicijo, bodisi stanovanjsko, poslovno, industrijsko ali katerikoli drugo gradnjo. 

Na vašo željo vam v našem biroju izdelamo kompletno projektno in tehnično dokumentacijo za vaš objekt ali projekt kot sledi:

KAKO DO PROJEKTA ZA GRADBENO DOVOLJENJE (PGD):

LOKACIJSKA INFORMACIJA:

Pridobite jo na vaši občini. Na vašo željo jo lahko pridobimo tudi mi Vsebuje vse lokacijske pogoje za nameravani poseg v prostor in grafične priloge.

IDEJNI NAČRT:

Izdelamo vam ga v našem biroju po vaših željah na podlagi skupnega dogovora z našimi projektanti.

URBANISTIČNI DEL PROJEKTA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA:

Izdelamo vam ga v našem biroju skupaj s skrbno izbranimi sodelavci in je glede na velikost, namen in obseg objekta sestavljen iz:

 • lokacijske informacije, katero na vašo željo pridobimo na občini, in na podlegi njenih smernic izdelamo idejno zasnovo projekta
 • geodetski posnetek v radiju vsaj 25m okoli predvidenega objekta s komunalnimi vodi in dostopi do parcele
 • dokazila o lastništvu parcele
 • idejnega projekta
 • geotehničnega poročila o nosilnosti terena

PROJEKT ZA GRADBENO DOVOLJENJE (PGD):

Na podlagi urbanističnega delu projekta vam izdelamo PGD, ki vsebuje:

 • Vodilna mapa projektne dokumentacije in mape s sledečimi načrti:
 • načrt arhitekture,
 • načrt zunanje ureditve,
 • načrt gradbenih konstrukcij (statika in gradbena fizika),
 • načrt električnih inštalacij in električne opreme,
 • načrt strojnih inštalacij in strojne opreme,
 • tehnološki načrti ter
 • elaborati, analize in študije (vplivi na okolje, požarni elaborati,…)
 • Geodetski načrt.
 • Projektantski nadzor.

PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI):

V nadaljevanju vam po potrebi izdelamo PZI projekt (projekt za izvedbo) s sledečo vsebino, ki se glede na obseg, namen in velikost lahko spreminja:

 • Vodilna mapa projektne dokumentacije in mape s sledečimi načrti:
 • načrt arhitekture,
 • načrt zunanje ureditve,
 • načrt gradbenih konstrukcij,
 • načrt električnih inštalacij in električne opreme,
 • načrt strojnih inštalacij in strojne opreme,
 • tehnološki načrt ter
 • elaborati, analize in študije.
 • Geodetski načrt.

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA (PID. POV)

 • Ob koncu gradnje vam za potrebe tehničnega pregleda izdelamo tudi tehnično dokumentacijo PID (projekt izvedenih del) in POV (projekt za obratovanje in vzdrževanje).
 • V primeru večstanovanjske gradnje ali gradnje za trg vam izdelamo tudi etažni načrt ali načrt etažne lastnine.

POVZETEK:

Glede na dejstvo, da je posamezni načrt ali projekt bistvenega pomena za nadaljevanje gradnje, smo skrbno izbrali svoje partnerje. Vsi so izkušeni strokovnjaki, vsak za svoje področje. Zato vam zagotavljamo kakovostne rešitve celotnega projekta ali pa le katero od faznih izvedb. Posledica sodelovanja z dobrimi poslovnimi partnerji je  tudi kratek izvedbeni rok.

2007-2021 Klinvest d.o.o.
Vse pravice pridržane.
Domov | Nadzor | Projektiranje | Inženiring | Popisi | Reference | Podjetje | Piškotki | Pravno obvestilo   Stran poganjaEASYWEB