Klinvest d.o.o.  
 
Novosti
02.03.2007
Nova spletna stran

Kontaktni podatki
Klinvest d.o.o.
Jelenčeva ulica 1
4000 Kranj

Tel: 05 902 38 43
E-pošta:

Inženiring

Podjetje KLinvest d.o.o. je registrirano in opravilno sposobno izvajati inženiring pri vseh vrstah visoke ali nizke gradnje.

Kaj je inženiring in kdaj sploh inženiring?

Pri novogradnji, rekonstrukciji, raznih obnovah in adaptacijah vam podjetje KLinvest d.o.o. lahko pomaga s tem, da vas v veliki meri razbremeni skrbi pri načrtovani gradnji s tem, da se še pred pričetkom del obrnete na nas, nam zaupate svoje želje in naša strokovna ekipa vam pomaga pri uresničitvi le teh.

Naša izkušena in strokovno podkovana ekipa vam lahko svetuje, pripravi programe investicij, izdela projektno dokumentacijo, vodi razpise in analizira ponudbe, pripravi pogodbe, koordinira, nadzira ter izvaja gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za vse vrste objektov.

Zakaj inženiring?

Pri investitorjih, ki niso vešči gradbene stroke, poznavanja ali pa v primerih, ko preprosto investitor iz njemu znanih razlogov ne more ali ne želi dobesedno aktivno sodelovati pri realizaciji svojega projekta poskrbimo v podjetju KLinvest d.o.o., da bodo upoštevane vse projektirane tehnično - tehnološke rešitve in da bo izvedba ustrezala zakonskim določilom, ki so pogoj za obratovanje oz. uporabo objekta. Vsa dela bomo izvedli v zastavljenih rokih in v okviru pogodbeno dogovorjenih finančnih sredstev.

Dovolite nam tudi, da se v vašem imenu spopademo z birokracijo ter vam uredimo vsa potrebna dovoljena povezana z izvedbo investicije.

Kaj zajema in vsebuje inženiring?

V začetni fazi in v fazi projektiranja:

 • Uvodne razgovore z investitorjem, svetovalno tehnična opravila in skupno pripravo idejnih rešitev, projektantske zasnove in uvodno umestitev tehnologije.
 • Pripravo in izdelavo projektne naloge ter izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI)
 • Koordinacijo in pregled ponudb za projektiranje (v kolikor vam projektov ne pripravimo v podjetju KLinvest d.o.o., vam pomagamo pri iskanju kvalitetnih projektantov, pregledamo njihove ponudbe, vršimo koordinacijo med izbranimi projektanti/izdelovalci posameznih načrtov in pripravimo potrebne strokovne analize.
 • Koordinacijo med vsemi udeleženci gradnje (izvajalci, projektanti, nadzorniki) 
 • Priprava in realizacija razpisa za projektiranje in izvedbo novega objekta skupaj z vso potrebno dokumentacijo, razpisnimi pogoji, analizami in svetovanjem.
 • Pomoč pri izbiri najugodnejših izvajalcev, analize ponudb in pripravo predlogov pogodb za projektiranje in izvajanje.
 • Pripravo dokumentacije in sodelovanje pri javnih razpisih in natečajih.

V fazi izvajanja gradnje objekta:

 • Nadzor nad kvaliteto izvedenih del skupaj s celotno koordinacijo.
 • Skrb, da se gradnja izvaja v skladu s projektno in ostalo tehnično dokumentacijo ter pogodbo.
 • Redno pregledovanje in potrditev gradbenih dnevnikov.
 • Kontrola in potrditev knjige obračunskih izmer ter  mesečnih in končnih obračunskih situacij posameznih izvajalcev za vsa dela.
 • Spremljanje in potrditev projekta izvedenih del in projekta za obratovanje in vzdrževanje (PID, POV).
 • Organizacija tehničnega pregleda in skrb za odpravo napak po tehničnem pregledu v za to predpisanem roku.
 • Organizacija predaje objekta naročniku/investitorju na njegovo splošno zadovoljstvo.
 • Potrditev končnega obračuna investicije.
 • Izvedbo postopka pridobitve uporabnega dovoljenja.
 • Spremljanje objekta v garancijski dobi in organizacija odprave morebitnih napak.
Skratka celovita rešitev od prvotne ideje do končane realizacije.
2007-2021 Klinvest d.o.o.
Vse pravice pridržane.
Domov | Nadzor | Projektiranje | Inženiring | Popisi | Reference | Podjetje | Piškotki | Pravno obvestilo   Stran poganjaEASYWEB